Naukowcy: wiara pomaga zwalczać stres i uzależnienia

Wiara religijna pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne i pomaga wrócić do zdrowia ludziom uzależnionym od alkoholu bądź narkotyków – twierdzą naukowcy amerykańscy.
Na odbywającej się w Waszyngtonie 108. konwencji Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego mają zostać zaprezentowane w poniedziałek wyniki badań 236 osób uzależnionych od alkoholu bądź/i od narkotyków.

Ich autorzy, Dustin Pardini z University of Alabama oraz Thomas Plante z Santa Clara University, twierdzą, że pozbycie się nałogów jest dużo łatwiejsze dla ludzi wierzących. Wyniki badań wykazały, że wyższy poziom religijności łączy się z większym optymizmem i poczuciem więzi społecznych, odpornością na stres i lęki oraz poczuciem zadowolenia z życia.

Wyniki te są podobne do rezultatów wcześniejszych badań wśród innych grup ludzi. Wykazały one, że religijność ma duże znaczenie dla zdrowia psychicznego – twierdzą amerykańscy badacze.

Badania Paradiniego i Patego wskazują, że wśród protestantów istnieje większa zależność między wiarą a poziomem zdrowia psychicznego niż wśród katolików. Za to wiara katolików czyni ich bardziej odpornymi na stres. W badaniach uczestniczyli także żydzi i muzułmanie, ale było ich zbyt mało, aby można sformułować wnioski na temat wpływu ich wiary na zdrowie psychiczne.

Dr Dustin Plante uważa, że uzyskane przez niego rezultaty powinny bardziej skłonić do współpracy organizacje religijne oraz psychologów i psychiatrów. Takie dwie grupy współpracujących duchownych i specjalistów od zdrowia psychicznego od roku funkcjonują już w USA, osiągając w pracy z osobami uzależnionymi bardzo dobre rezultaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *