Cechy osobowości wpływają na odporność organizmu

Neurotycy są bardziej narażeni na infekcje – wynika z badań uczonych amerykańskich, opublikowanych w czasopiśmie „Health Psychology”.W eksperymencie przeprowadzonym na University of Pittsburgh School of Medicine w Pensylwanii obserwowano reakcje immunologiczne zachodzące u 84 osób zaszczepionych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
Szczepionka miała za zadanie wzmocnić odporność organizmu poprzez wprowadzenie znikomej ilości zarazków pobudzających do produkcji przeciwciał obronnych.Dodatkowo uczestników poddano testom psychologicznym mierzącym tzw. neurotyzm. Sprawdzano, na ile badane osoby odporne są na stres i czy łatwo ulegają nastrojom. Generalnie neurotyzm wiąże się z podwyższonym lękiem. Na jego określenie używa się także terminów – wrażliwość emocjonalna, chwiejność emocjonalna czy emocjonalna reaktywność. Chwiejność równowagi emocjonalnej najprawdopodobniej wynika ze szczególnej wrażliwości autonomicznego układu nerwowego, która sprawia, że powstające emocje są silne i długotrwałe. Neurotycy często uskarżają się na nieokreślone dolegliwości somatyczne, lubią narzekać, przejawiają skłonności do stanów lękowych, załamań nerwowych. Osoby te należą do drażliwych i towarzyszy im ryzyko depresji.Eksperyment dowiódł, że osoby uzyskujące wysokie wyniki w skali neurotyzmu wykazywały słabsze reakcje obronne organizmu w odpowiedzi na szczepionkę, tj. okazały się bardziej podatne na zakażenia i inne powikłania zdrowotne.Do eksperymentu wprowadzono jeszcze jeden element – filmując wystąpienia publiczne uczestników mierzono ich reakcje fizjologiczne na stresujące wydarzenia. Okazało się, że stres związany z publicznym wystąpieniem wyraźnie redukuje odpowiedź immunologiczną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *